Organizujeme konferencie a firemné prezentácie

v oblasti elektra na území celého SlovenskaČo máme za sebou

viac ako 30

kvalifikovaných
lektorov

viac ako 9000

účastníkov konferencíí a seminárov

viac ako 200

úspešných konferencií a seminárov