Daniel Anděl

Daniel Anděl
Technický marketing DEHN s.r.o., lektor, autorizovaný technik TE03 – technika prostredia stavieb – elektrotechnické prostredia stavieb

Ing

Ing. Igor Bartošek
odborník na problematiku klimatizácie elektrorozvádzačov

Čatloš

Marcel Čatloš
vedúci manažér obchodu HASMA s.r.o., člen TK 43 Elektroenergetika a TK 84 Nízkonapäťové inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri ÚNMS SR

Ing

Ing. Jozef Daňo
obchodno-technický manažér OBO Bettermann s.r.o.

Prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD

prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD.
Centrum pokročilých technológií, n. o. Bratislava

Ing

Ing. Juraj Galba, MBA
projektant a revízny technik elektrických zariadení

Ing

Ing. František Gilian
konateľ a výkonný riaditeľ FIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o., generálny sekretár (APPO SR), zástupca výboru RTN v elektrotechnickej oblasti – ÚNMS SR, expert centra technickej normalizácie pri Asociácii výrobcov káblov a vodičov ČR a SR, člen sektorovej rady pre elektrotechniku – MPSVaR SR.

Image

Jan Hájek
technický a obchodný zástupca, konateľ spoločnosti DEHN s.r.o.

Avatar

Mike Herring
Megger Baker, Veľká Británia

FXA 6630

Ing. Michal Horňak
revízny technik VTZ elektrických, tlakových, zdvíhacích a plynových, externý expert Slovenskej národnej akreditačnej služby pre inšpekčné orgány v oblasti elektrických zariadení a strojárstva

Miroslav Hutyra

Miroslav Hutyra
inšpektor elektrických zariadení, Technická inšpekcia, a.s., Bratislava

Avatar

Ing. Vladimír Judíny
revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

KoronaŠpeciál ELEKTROKONTAKT VN

Ing. Jan Kančo
technicko-obchodný špecialista firmy GHV Trading, spol. s r.o.

P1000692

Ing. Leoš Kabát
obchodno-technický manažér Schneider Electric CZ s.r.o.

1626330655626

Ing. Matúš Kolej
vedúci odboru Štandardizácia sietí Východoslovenská distribučná a.s., člen TK43 Elektroenergetika

Ing

Ing. Leoš Koupý
špecialista na meracie prístroje a všetko čo súvisí s meraním pri revíziách a pri odborných prehliadkach a odborných skúškach

Obrázok7

Ing. Josef Konečný
aplikačný inžinier Danfoss s.r.o.

Ing

Ing. Gabriel Krescanko
autorizovaný stavebný inžinier SKSI

 MG 4266

Miroslav Krystýnek
projektový manažér iNELS, ELKO EP SLOVAKIA s.r.o.

Jiří Kroupa

Jiří Kroupa
spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN s.r.o. pre Slovensko, člen klubu ILPC, popredný odborník na výber a návrh potrebných ochranných opatrení na ochranu pred účinkami blesku

MG 7234

Michal Kubín
technický riaditeľ BETONBAU, s.r.o.

Ing

Ing. Josef Kunc
člen TNK 22 a TNK 130 Českej agentúry pre štandardizáciu, sekretár spolku KNX národná skupina ČR

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.
súdny znalec v odbore elektrotechnika a energetika, spoluautor prekladu súboru noriem ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2, predseda Únie súdnych znalcov ČR, konateľ spoločnosti DEHN s.r.o.

Robert Madarasz

Ing. Róbert Madarász
Megger s.r.o., Slovensko

Ing

Ing. Ján Meravý
LIGHTNING – služby elektro Trenčín, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B.

Ing

Ing. Peter Mokrý
vedúci oddelenia NN spínacej a istiacej techniky, Siemens s.r.o.

Obrázok1 InPixio

Ing. Miroslav Morávek
obchodný riaditeľ BETONBAU s.r.o.

Ing

Ing. Edmund Pantůček
súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, člen TNK 5, 22, 46, 97 Českej agentúry pre štandardizáciu, konateľ ANTIRISK – EMC s.r.o. 

RO 2021

Ing. Radovan Ovcarčík
konzultant EPLAN ENGINEERING CZ

Radoslav Rieger

Radoslav Rieger
revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

Ing

Ing. Dávid Sárka
inšpektor Technickej inšpekcie, a.s.

Ing

Ing. Daniel Sidun
konateľ spoločnosti KIWA sk, s.r.o.

Foto Szaraz

Ing. Július Száraz
CEO Led.sk, vývojár, revízny technik EZ EA2

Ing

Ing. Roman Smékal
obchodný riaditeľ GHV Trading, spol. s r.o., člen TNK 22 pri ÚNMZ ČR

Obrázok1

Ing. Eva Stoklasová
zakladateľka, riaditeľka a odborný garant Slovenskej akadémie poisťovníctva, analytička, lektorka workshopov životného a neživotného poistenia, odborná konzultantka pre finančno-sprostredkovateľské spoločnosti

Ing

Ing. Rudolf Štober
revízny technik a projektant VTZE, špecialista na ochranu pred bleskom

Ing

Ing. Miloslav Valena
súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMZ ČR, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR

RASTISLAV VALACH

Ing. Rastislav Valach
vedúci výskumu a vývoja káblov VUKI a.s.

Bc

Bc. Marek Varga
revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

Ing

Ing. Ján Vereš
inšpektor Technickej inšpekcie, a.s.

Vojik

Ing. Pavel Vojík
odborný referent Českej agentúry pre štandardizáciu s.p.o., súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, tajomník TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMZ ČR, predseda revíznej komisie, člen Únie súdnych znalcov ČR

Doc. Ing. Ján Vlnka, PhD

doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, SjF STU BA

Michal Závodník

Ing. Michal Závodník
vedúci technického úseku HAKEL spol. s r.o.

JUDr

JUDr. Zbyněk Urban
člen Únie súdnych znalcov ČR, člen TNK 22 pri ÚNMZ ČR
Lektori neobsahujú žiadny záznam